Piros rozsas riselios kalocsai fulbevalo fekete alapon

Piros rózsás riseliős kalocsai fűlbevaló fekete alapon