Rombusz paprika mintas kalocsai fulbevalo fekete alapon

Rombusz paprika mintás kalocsai fülbevaló fekete alapon