Kalocsai keknefelejcses karkoto feher alapon

Kalocsai kéknefelejcses karkötő fehér alapon