Kalocsai keknefelejcses karkoto fekete alapon

Kalocsai kéknefelejcses karkötő fekete alapon