Piros rozsas riselios kalocsai nyaklanc

Piros rózsás riseliős kalocsai nyaklánc