Rombusz alaku paprika mintas kalocsai nyaklanc feher alapon

Rombusz alakú paprika mintás kalocsai nyaklánc fehér alapon